Hembygdsvårdaren

GL_220Gustaf Larsson och hans far Johan bildade Norrlanda Fornstuga, ett
hembygdsmuseum. Museet kom till av att Gustaf år 1924 köpte en gammal
stuga som stod förfallen vid Lina i Hörsne socken. Stugan flyttades till en
bit mark i Norrlanda och det är den som är huvudbygganden vid Fornstugan.
Gustaf berättar själv om huset då det hittades. Det hade då varit bebott i
sex generationer av bonde- och jägarsläkten Lindstett: ”Att Lindstettarnas
stuga upptäcktes var en ren tillfällighet. Den liknade mest ett förfallet
uthus. Taket var uppruttet och hade delvis störtat in. Vid en närmare
undersökning, när en del av kalkputsen och ett ovidkommande tillbygge
tagits bort, befanns själva kärnan av huset vara en typisk gotländsk
dagligstuga från början av 1700-talet. Enkla och primitiva detaljer i den
obeaktade byggnadens konstruktion förrådde detta. Dess kulturhistoriska
värde som oersättligt byggnadsminne anade ingen då, men det har varit
omvittnat senare.”

Linestugan är byggd i bulhusteknik och består av ett enda rum med
förstuga och stege till loftet och ingång på norra gaveln. Åt norr finns en
lång liggspis, ”langspeis” eller ”gräu-u” på gotländska och de fanns allmänt
i de gotländska bondgårdarna på 1700-talet. Bland de äldsta föremålen i
Fornstugan är en bordsskiva i ek från 1596, en skattkista från 1600-talet,
en brudkista från 1704 samt husgerådsredskap från 1767.
Gustaf skrev en vägledning till museet, den första upplagan kom 1932. Han
forskade och även skrev böcker om sin hembygd. 1959 kom boken om
Norrlanda och 1962 boken om Anga.