Kontakt

Kontakta oss gärna!

Ordförande:
Annelie Adolfsson
E-post: annelie_ali@hotmail.com
Tel: 0498-48 15 51, 070-291 06 04

Vice ordförande:
Bert Alvengren
Tel:073-590 14 44

Skattmästare:
Göte Johansson
070-606 05 87

Ledamöter:
Lars-Ulle Gadefors
Margaretha Lindqvist
Stefan Haase
Sven-Ingemund Svantesson
Regina Blomér Österberg

Ständig ledamot:
Bertil Larsson