Hembygdsvårdaren

Gustaf Larsson och hans far Johan bildade Norrlanda Fornstuga, ett hembygdsmuseum. Museet kom till av att Gustaf år 1924 köpte en gammal stuga som stod förfallen vid Lina i Hörsne socken. Stugan flyttades till en bit mark i Norrlanda och det är den som är huvudbygganden vid Fornstugan.


Gustaf berättar själv om huset då det hittades. Det hade då varit bebott i sex generationer av bonde- och jägarsläkten Lindstett: ”Att Lindstettarnas stuga upptäcktes var en ren tillfällighet. Den liknade mest ett förfallet
uthus. Taket var uppruttet och hade delvis störtat in. Vid en närmare undersökning, när en del av kalkputsen och ett ovidkommande tillbygge tagits bort, befanns själva kärnan av huset vara en typisk gotländsk dagligstuga från början av 1700-talet. Enkla och primitiva detaljer i den
obeaktade byggnadens konstruktion förrådde detta. Dess kulturhistoriska värde som oersättligt byggnadsminne anade ingen då, men det har varit omvittnat senare.”

Linestugan är byggd i bulhusteknik och består av ett enda rum med förstuga och stege till loftet och ingång på norra gaveln. Åt norr finns en lång liggspis, ”langspeis” eller ”gräu-u” på gotländska och de fanns allmänt i de gotländska bondgårdarna på 1700-talet. Bland de äldsta föremålen i Fornstugan är en bordsskiva i ek från 1596, en skattkista från 1600-talet, en brudkista från 1704 samt husgerådsredskap från 1767.

Gustaf skrev en vägledning till museet, den första upplagan kom 1932. Han forskade och även skrev böcker om sin hembygd. 1959 kom boken om Norrlanda och 1962 boken om Anga.