Författaren

Gustaf Larsson fick sina första dikter och prosastycken publicerade i lokaltidningarna på Gotland 1917. Fram till 1921 togs ett femtontal dikter och 10 sägner in för publicering. 1920 vann han pris för bästa vårdikt. Många av Gustafs dikter har tonsatts och spelats in på skiva.

Diktsamlingar:
1921 Strandbygd, Sångfragment
1923 Hemfärd
1930 Den låga stranden
1945 Utmark
1952 Frosttid
1961 Gutniska dikter (andra upplagan 1967, tredje 1974, fjärde 1981)
1963 Tillflykt
1964 Låga stränder, dikturval
1965 Vägen
1968 Aftonens murar, dikturval, andra upplagan 1973
1970 Sträva örter, dikturval
1975 Gotlenzk ljód, dikter översatta till isländska av Thoroddur Gudmundson
1977 Utanför
1980 Dikter. Urval.
1982 Efteråt. Valda dikter

Hembygdsböcker- och skrifter:
1924 publicerad i Johannes Linnmans hembygdsbok
1932 Vägledning till Norrland Fornstuga (andra upplagan 1964, tredje 1972, fjärde 1977)
1959 Norrlanda. Anteckningar om min hembygd.
1962 Anga. Anteckningar om en Gotlands-socken
1965 Anteckningar, bygdeskildringar
1969 Anteckningar II, bygdeskildringar
1976 Anteckningar III
1978 Gotlandske dikt, norsk omdiktning red Ivar Orgland
1983 Gamla hus, gammal bebyggelse i östra Gotlands kustland, redaktör Svante Hedin.

Övrigt:
1938 Manuskript till hembygdsfilmer med bl.a. David Ahlqvist.
1938 Uruppförande 19 november av ”Gotland, hell dig”, körverk av Friedrich Mehler.
1944 Ovanstående körverk utgivet.
1951 Krönikespelet ”Den gamla eken” uruppfördes den 10 november i anslutning till invigningen av Norrlanda bygdegård.
1962 Diktinskription på kyrkklocka i Hogrän kyrka
1967 Diktinskription i klocka vid Norra gravkapellet i Visby
1971 Grammofonskiva ”Gotlandsdikter med dikter av och med Gustaf Larsson”, omslag av Erik Olsson, Sanda.
1973 Utställning på Gotlands Fornsal: ”Gustaf Larsson. Skald, hembygdsforskare, fotograf”. Producent: Svante Hedin.