Om Sällskapet

Gustaf Larsson Sällskapet bildades den 5 mars 1990.
Sällskapets uppgift skall vara att vårda och fördjupa kunskapen om gotlandsskalden Gustaf Larsson, hans författarskap, hembygdsvårdande insatser och fotografiska gärning.

Medlemsavgift för enskild är medlem 100 :-/år, familj 150 :-/år
Ständig medlem lägst 15 årsavgifter.
Bankgiro: 5657-8735

Sällskapet har varje år tre allmänna möten:
5 mars (Gustafs födelsedag) hålls årsmöte.
10 juli samlas vi vid Norrlanda Fornstuga i sångens och musikens tecken.
Den andra lördagen/söndagen i november ägnas åt hembygden i samarbete med Gotländska Ängskommittén.

Gustaf Larsson Sällskapet har upphovsrätt till Gustaf Larssons hela litterära och fotografiska produktion. I denna innefattas såväl förfoganderätten som den ideella rätten.

Stadgar för Sällskapet: Gustaf Larsson Sällskapet.  På årsmötet den 5 mars 2017  reviderades stadgarna.