Fotografen

Den äldsta bevarade bild som Gustaf tagit är från den 26 september 1916,och motivet är gården Buters i Hörsne. Bilden är tagen med en bälgkamera för glasplåtar i formatet 9 x 12 cm inköpt i Visby. Bälgkamerorna var tunga och otympliga och krävde ett stativ vid fotografering. 1941 köpte Gustaf en kamera med rullfilm som var mer lätthanterlig att ha med på cykelturerna.

Gustaf som hembygdsvårdare återkommer inte minst i hans fotografier. Han fotograferade många byggnader som var öde, och flera av dem finns idag endast dokumenterade genom hans bilder. 1947 påbörjade han en fotografisk inventering av gamla byggnader och byggnadsdetaljer i åtta strandsocknar på östra Gotland: Boge, Gothem, Norrlanda, Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och Ardre. När han år 1954 var klar fanns 314 fotografier med oftast utförlig texter samt en uppsats om byggenskapen i Norrlanda. 1983 utkom boken ”Gamla hus” där Svante Hedin valt ut 128 bilder med text.

Förutom byggnader fotograferade Gustaf bland annat växter, människor och föremål.
Mellan 1916 -1985 fotograferade han följande med antal bilder angivet före:
871 st byggnader och byggnadsdetaljer
352 st landskap
410 st människor, porträtt
214 st arbetsliv
162 st blommor
166 st föremål
Totalt 2175 bilder

Böcker med Gustafs fotografier:
Gamla hus. Gammal bebyggelse i östra Gotlands kustland.
Gustaf Larssons fotografier, 1983, redaktör Svante Hedin.
Mina bilder. Gustaf Larssons fotografier, 1984, redaktör Svante Hedin.